Stichting Beat the Beast
Kievit 11
7905 CE Hoogeveen